Suomidigi.fi

Älykorkeakoulu murtaa perinteisiä toimintamalleja Tampereella

Ilkka Haukijärvi

Päivän sana on kiistatta ”SMART”. SMART-ajattelu on saavuttanut populäärin statuksen viime vuosina. Julkisella sektorilla SMART-henki on vahvasti läsnä esimerkiksi kaupunkikehittämisessä, mutta nyt olemme viemässä ajattelua myös korkeakoulutasolle.

Vaikka älykkyyttä tai älyä ei sinällään synnykään teknologioissa vaan ihmisissä ja ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa, teknologia ja avoin data edistävät osaltaan elinvoimaisuuden ja elinkeinoelämän perusedellytysten kehittämistä. Teknologia ja avoin data mahdollistavat myös aikaisempaa laadukkaammat ja vaikuttavammat palvelut niin ihmisille kuin organisaatioille.

Toinen ajan henkeen juurtunut käsite on ekosysteemi. Lyhyesti perusajatuksena on, että olemme organisaatioina yhä enemmän riippuvaisia arvoverkoista ja yhteistyöstä muiden toimijoiden kanssa. Yksin tuhoudumme, yhdessä menestymme. Ratkaistavat ongelmat ovat yhä viheliäämpiä, ja ratkaisut vaativat yhä enemmän erilaisten ja monialaisten osaamisten yhdistämistä.

Lisäkyvykkyyttä korkeakouluyhteisön SMART-loikkaan

Tampere3-korkeakouluyhteisössä (TAMK, TaY & TTY) mennään päämäärätietoisesti oikeaan suuntaan monin eri keinoin. Yksi keino on SCIL-verkosto (Smart Campus Innovation Lab), joka kehittää uudenlaista oppimis- ja innovaatioekosysteemiä. Lähtökohtana on opiskelijoiden osallistaminen korkeakouluyhteisön äly-/digiloikkaan käytännönläheisten opiskelijaprojektien kautta, osana opintoja, yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa.

Käytännönläheisten oppimisprojektien ohella ekosysteemi toimii alustana myös monimuotoiselle tutkimukselle ja erilaisille kokeiluille, joita esimerkiksi yritykset voivat hyödyntää omien, korkeakouluyhteisölle suunnattujen, ratkaisujen ja palveluiden kehittämisessä. Pedagogisesti tarkastellen SCIL-verkostossa suunniteltu toimintamalli tarjoaa alustan, jossa korostuvat muun muassa osaamisperustaisuus, autenttinen oppiminen, valmennuspedagogiikka, yksilölliset osaamispolut sekä opintojen joustavuus.

Yhteisomistajuudella ja avoimuudella jatkuvuutta sekä vaikuttavuutta

Ekosysteemin peruspilareita ovat vahva integroituminen opetussuunnitelmiin, näkyvä asemointi korkeakouluyhteisön eri toimintojen rajapinnassa sekä open source -yhteisö ja sitä tukevat toimintamallit. Opetussuunnitelmaintegraatiolla tavoitellaan näkyvää ja vahvaa kytkentää eri alojen opintokokonaisuuksiin. Vain tätä kautta on mahdollista luoda toiminnalle riittävän vahva status yhtenä vaihtoehtoisena – ja miksi ei joissakin tapauksissa jopa pakollisena – opintojen suoritustapana.

Onnistuminen edellyttää myös vahvaa yhteisomistajuutta korkeakouluyhteisön eri toimintojen ja toimijoiden kesken (ks. kuva 1): niin sisäisestä kehittämisestä vastuussa olevat, tietohallinto, muut tukipalvelut kuin itse substanssitoimijat (tiedekunnat, koulutusohjelmat) antavat tukensa toiminnalle osana älykkään korkeakoulun kehittämistä. Kehitys- ja innovaatioprosessien on integroiduttava institutionaalisiin ohjauksen ja hallinnan prosesseihin, mikäli toiminnan tuotoksia halutaan vakioida ja institutionalisoida vakiintuneeseen käyttöön.

SCIL-ekosysteemi toimijoiden rajapinnassa.

Kuva 1. SCIL-ekosysteemi toimijoiden rajapinnassa.

Open source -yhteisön perustamisella puolestaan tavoitellaan jatkuvuutta ja läpinäkyvyyttä toiminnalle sekä parannetaan toiminnan vaikuttavuuspotentiaalia myös korkeakouluyhteisöstä ulospäin. Sen nähdään tukevan osaltaan myös yrittäjyyttä ja aluevaikuttavuutta.

Askeleittain ja kokeilemalla kohti rakennusvaihetta

Keväällä ja kesällä 2017 korkeakouluyhteisössämme kehitetään avoimen datan edellytyksiä, luodaan määrittelyjä ja otetaan käyttöön palveluita niin APIen hallintaan kuin Open source -yhteisön toimintaan. Lisäksi hahmotellaan ekosysteemin toimintamalleja sekä ennen kaikkea toteutetaan ensimmäiset yhteiset opiskelijaprojektipilotit. Pilotit tarjoavat arvokasta kokemusta nykytilasta ja erityisesti kehitystarpeista, jotka otetaan huomioon ekosysteemin rakennusvaiheessa.

Aikataulullisesti tavoitteena on, että oppimis- ja innovaatioekosysteemi on täydessä toiminnassa vuoden 2019 alussa. Tällä hetkellä SCIL-verkostossa valmistellaan sisäistä hanketta, joka toteutuessaan tuo struktuuria sekä resursseja ekosysteemin rakentamiseen.


Notice: compact(): Undefined variable: limits in /var/www/demo/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853

Notice: compact(): Undefined variable: groupby in /var/www/demo/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *