Digitransformaation kypsyystasomalli

Menetelmän kuvaus

Digitransformaation kypsyystasomallissa digikehittymisen kypsyys on jaettu viiteen kypsyystasoon, joita tarkastellaan kahdeksasta eri näkökulmasta.

Kahdeksan näkökulmaa heijastelee digitransformaation kaikkein keskeisimpiä kyvykkyysluokkia.

Menetelmällä on yksinkertaista käydä läpi, mitkä valinnat kehittävät digitalisaatiota sekä arvioida oma digitransformaation kypsyystaso.

Digitransformaation-kypsyystasomalli

Miten menetelmää käytetään?

Tutustu digitransformaation kypsyystasomallin rakenteeseen ja yksityiskohtiin. Digitransformaationkypsyystasomallissa on mukana yksinkertainen ”positiivisiin väittämiin” perustuva arviointilomake. Organisaatio voi arvioida oman kypsyystasonsa joko itsearviointina tai voi teettää puolueettoman arvion. Arviointilomakkeen avulla organisaatio saa kuvan, mikä sen kypsyystaso ja edistyminenon kullakin digitransformaation kyvykkyyskokonaisuudessa. Mallin avulla organisaatio saa ymmärryksen tilanteestaan ja saa mallista vinkkejä, miten digitransformaation kyvykkyyksiä voisi kehittää. Tämä voidaan kytkeä strategiseen suunnitteluun.

Kehittämiskohteita valittaessa voidaan korostaa niitä kehittämiskohteita, jotka parantava organisaation digikyvykkyyksiä.

Polun vaiheet, johon menetelmä soveltuu

Johtaminen

Tunnista tilanteesiLaadi visio ja strategiaLuo kehittämispolku ja ydinkyvykkyydetJohda ideatuotantoa ja kokeilujaJohda ketterää toteutusta

Kehittäminen

KiinnostuKartoitaKokeileKehitäKäytä

Kuka tai ketkä tyypillisesti käyttävät menetelmää

Organisaation digimuutoksen johto, tietohallintojohtaja, kehittämiskohteita priorisoivat toimijat.

Osaaminen, jota menetelmän käyttö tarvitsee

Tutustuminen digitransformaation kypsyystasomalliin, tutustuminen sen keskeisiin pääkohtiin (esim. ketterä kehittäminen, palvelumuotoilu, ekosysteemit) oman kypsyystason kohotessa.