JHS-suositukset

Menetelmän kuvaus

JHS-järjestelmän mukaiset suositukset koskevat valtion- ja kunnallishallinnon tietohallintoa. Sisällöltään JHS voi olla julkishallinnossa käytettäväksi tarkoitettu yhtenäinen menettelytapa, määrittely tai ohje. JHS-järjestelmän tavoitteena on parantaa tietojärjestelmien ja niiden tietojen yhteentoimivuutta, luoda edellytykset hallinto- ja sektorirajoista riippumattomalle toimintojen kehittämiselle sekä tehostaa olemassa olevan tiedon hyödyntämistä. Suosituksilla pyritään myös minimoimaan päällekkäistä kehittämistyötä, ohjaamaan tietojärjestelmien kehittämistä ja saamaan aikaan hyviä ja yhdenmukaisia käytäntöjä julkishallintoon ja erityisesti julkisten organisaatioiden tietohallintoon. Suositukset hyväksyy julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta JUHTA ja niiden laatimista ohjaa JUHTAn alainen asiantuntijajaosto.

Miten menetelmää käytetään?

Tutustu JHS suosituksiin. Aloita JHS suositusten sisällysluettelosta ja käy läpi, mihin kaikkiin kehittämisen osa-alueisiin on olemassa valmiita suosituksia.

Käytä JHS suosituksia kehittämisen tukena. Esimerkiksi hyödynntä JHS 152 –suositusta, kun haluat kuvat prosessejasi, JHS 190 –suositusta, kun kehität julkista verkkopalvelua, tai JHS 200 –suositusta, kun palvelussasi tarvitaan kuntien palveluluokitusta

Polun vaiheet, johon menetelmä soveltuu

Johtaminen

Tunnista tilanteesiLaadi visio ja strategiaLuo kehittämispolku ja ydinkyvykkyydetJohda ideatuotantoa ja kokeilujaJohda ketterää toteutusta

Kehittäminen

KiinnostuKartoitaKokeileKehitäKäytä

Kuka tai ketkä tyypillisesti käyttävät menetelmää

Kaikki kehittäjät

Osaaminen, jota menetelmän käyttö tarvitsee

Yleinen menetelmäosaaminen, määrittely- ja suunnitteluosaaminen