Ketterän kehittämisen johtaminen

Menetelmän kuvaus

Ketterä kehittäminen on vaihtoehto perinteiselle ns. vesiputousmalliselle kehittämiselle. Ketterää kehittämismallia hyödynnetään erityisesti sovelluskehityksessä mutta sitä voi hyödyntää myös muissa kehittämistoiminnoissa ja –projekteissa. Ketterän kehittämisen keskeinen periaate on iteratiivisuus. Kehittäminen pilkotaan osiin, joita kehitetään suhteellisin lyhyissä kehittämis-
jaksoissa. Tavoitteena on tuottaa arvoa nopeasti sekä saada palautetta käyttäjiltä ja asiakkailta jatkuvasti. Ketterän kehittämisen johtamisessa johdetaan yhtä tai useampaa kehittämistiimiä. Keskeistä on jatkuva kehittämislistan (backlog) priorisointi ja kehitystiimien suorituskyvyn johtaminen.

Kuva - Ketteran kehittamisen johtaminen

Miten menetelmää käytetään?

Ketterä kehittäminen on iteratiivinen kehittämismalli, joka sopii erityisen hyvin kehittämiseen, jossa halutaan saada jatkuvasti palautetta käyttäjiltä kehitettävästä kokonaisuudesta. Se sopii hyvin kohteeseen, jonka vaatimukset tai tarpeet eivät ole kehittämisen aluksi kattavasti tiedossa tai jota halutaan muuten kehittää kokeillen. Itse ketterässä kehittämisessä voidaan käyttää erilaisia ketteriä menetelmiä Scrum, Kanbam Scrumban Extreme programming jne. Ketterän kehittämisen johtamismalli kohdistuu kehittämistiimien kokonaisjohtamiseen.

Tutustu ketterän kehittämisen menetelmiin ja ota niitä kokeillen käyttöön organisaatiossasi. Kun ketterä kehittäminen on päässyt alkuun, pystytä systemaattinen ketterän kehittämisen johtamismalli. Sovella kevyesti ja sovittaen esim. SAFe-mallia (Scaled Agile Framework), DAD-mallia (Disciplined Agile Development tai LeSS-mallia (Large Scale Scrum).
Aloita pienesti, laajenna tarpeen mukaan, ketterän kehittämisen johtamisen viitekehykset ovat muuten raskaita, ne on tarkoitettu varsin laajaan ketterään kehittämiseen organisaatiossa.

Polun vaiheet, johon menetelmä soveltuu

Johtaminen

Tunnista tilanteesiLaadi visio ja strategiaLuo kehittämispolku ja ydinkyvykkyydetJohda ideatuotantoa ja kokeilujaJohda ketterää toteutusta

Kehittäminen

KiinnostuKartoitaKokeileKehitäKäytä

Kuka tai ketkä tyypillisesti käyttävät menetelmää

Ketterän kehittämisen johtaminen on jatkuvaa toimintaa – erityisesti kehittämislistojen priorisointi, tiimien ns. velositeetin seuranta ja resursointi. Käyttäjiä ovat kehittämisvastaavat, CDO, tuoteomistajat ja tekniset tuoteomistajat.

Osaaminen, jota menetelmän käyttö tarvitsee

Suhteellisen hyvä osaaminen ketterän kehittämisen periaatteista ja vähintään yhdestä ketterästä kehittämismenetelmästä. Perusosaaminen yhdestä ketterän kehittämisen johtamisen viitekehyksestä.