Kokonaisarkkitehtuuri

Menetelmän kuvaus

Kokonaisarkkitehtuuri (viitataan myös termeillä arkkitehtuuri tai KA, eng. enterprise architecture) on systemaattinen lähestymistapa organisaation toiminnan ja sen rakenteiden jäsentämiseen, kehittämiseen ja hallinnoimiseen. Kokonaisarkkitehtuuri kuvaa, kuinka organisaation toimintaprosessit, tiedot ja järjestelmät toimivat kokonaisuutena. Kokonaisarkkitehtuuri tarjoaa jäsentyneet kuvaustavat, joiden avulla kokonaisuus saadaan näkyväksi, hallittavaksi ja ymmärrettäväksi.

Kokonaisarkkitehtuurimalli sisältää kokonaisarkkitehtuurimenetelmän (kuvausmenetelmät ja pohjat), kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin (prosessikokonaisuuden, jolla kokonaisarkkitehtuurityötä johdetaan) sekä arkkitehtuurikyvykkyyden kypsyystasomallin, jolla voi arvioida omaa arkkitehtuurikykyään.

Miten menetelmää käytetään?

Kokonaisarkkitehtuurimenetelmän käyttöä on kuvattu esim. JHS 179 –suosituksessa.

Kuvaa organisaatiosi kokonaisarkkitehtuuri (nyky- ja tavoitetila) kokonaisarkkitehtuurimenetelmän avulla. Tarkenna tätä kuvausta kehittämiskohdekohtaisesti täsmällisempien viite- ja kohdearkkitehtuurien kautta. Hyödynnä kokonaisarkkitehtuurin kuvauspohjia ja kuvausmenetelmiä. Luo aidosti kokonaiskuva, joka yhtenäisesti vastaa strategisiin tavoitteisiin.

Tutustu myös muotoilu- ja ihmiskeskeiseen kokonaisarkkitehtuuriin ja arvoi, miten otat käyttäjä- ja työntekijäkokemuksen mukaan arkkitehtuurityöhösi.

Polun vaiheet, johon menetelmä soveltuu

Johtaminen

Tunnista tilanteesiLaadi visio ja strategiaLuo kehittämispolku ja ydinkyvykkyydetJohda ideatuotantoa ja kokeilujaJohda ketterää toteutusta

Kehittäminen

KiinnostuKartoitaKokeileKehitäKäytä

Kuka tai ketkä tyypillisesti käyttävät menetelmää

Organisaation johto, toiminnan ja palvelujen kehittäjät, informaatikot, tietohallinto, ICT-asiantuntijat

Osaaminen, jota menetelmän käyttö tarvitsee

Kokonaisarkkitehtuurimenetelmän ymmärrys ja osaaminen, kokemus kokonaisarkkitehtuurin soveltamisesta