Lean

Menetelmän kuvaus

Lean-ajattelu on johtamisfilosofia, joka keskittyy seitsemän erilaisen turhuuden (tuottamattoman toiminnon) poistamiseen. Sen avulla pyritään parantamaan asiakastyytyväisyyttä, parantamaan laatua, pienentämään toiminnan kustannuksia ja lyhentämään tuotannon läpimenoaikoja. Lean pyrkii siihen, että oikea määrä oikeanlaatuisia oikeita asioita saadaan oikeaan aikaan ja oikeaan paikkaan ja oikean laatuisena. Samaan aikaan vähennetään kaikkea turhaa ja ollaan joustavia sekä avoimia muutoksille. Leanissa on keskeistä tunnistaa ja eliminoida hukkaa nopeasti ja tehokkaasti, pienentää kustannuksia sekä parantaa laatua.

Lean on erityisesti ajattelutapa kehittää jatkuvasti toimintamalleja, palveluja ja ratkaisuja. Lean sisältää joukon hyviä toimintamalleja ja pohjia (esim. kanban, 5 x miksi-työkalu, viisi S –työkalu, PDSA –jakuvan kehittämisen ympyrä (Demingin ympyrä jne.), arvovirtakartta)

Miten menetelmää käytetään?

Tutustu lean-ajattelumalliin ja sen keskeisiin työkaluihin. Opi ketterää ongelmanratkaisua, hukan tunnistamista, avointa kehittämistä ja muita leanin keskeisiä menetelmiä.

Tee kokeilut leanisti. Vältä turhaa, tee nopeasti, etene ketterästi. Tee mielummin useita nopeita kokeiluja kuin pitkiä ja laajoja kokeiluja. Saat useammin tietoa jatkokokeilujen tai kehittämisen tueksi.

Ota Lean-ajattelu ja menetelmät osaksi kehittämiskulttuuriasi. Varmista sujuvat ja virtaavat toimintamallit, kehitä jatkuvasti osana käyttöä.

Polun vaiheet, johon menetelmä soveltuu

Johtaminen

Tunnista tilanteesiLaadi visio ja strategiaLuo kehittämispolku ja ydinkyvykkyydetJohda ideatuotantoa ja kokeilujaJohda ketterää toteutusta

Kehittäminen

KiinnostuKartoitaKokeileKehitäKäytä

Kuka tai ketkä tyypillisesti käyttävät menetelmää

Koko organisaation on hyvä ymmärtää lean-ajattelutapa, lean-agentit, toimiva johto, kehittäjät

Osaaminen, jota menetelmän käyttö tarvitsee

Lean-ajattelumallin ymmärrys. Tutustuminen lean-menetelmiin ja niiden käyttöön