Palvelumuotoilun työkalupakki

Menetelmän kuvaus

Palvelumuotoilu on ihmiskeskeistä toiminnan kehittämistä, jonka avulla muodostetaan prosesseista, teknologioista ja vuorovaikutuksesta toimiva kokonaisuus. Palvelumuotoilun lähtökohta on yhteiskehittää arvoa kaikille oleellisille palvelun parissa toimiville sidosryhmille; ”asiakkaita” tästä näkökulmasta ovat siis esim. työntekijät ja kumppanit.

Tekesin palvelumuotoilun työkalupakki antaa kokoelman hyväksi havaittuja menetelmiä eri palvelumuotoilun prosessin vaiheisiin. Työkakupakissa on johdanto palvelumuotoiluun ja käy läpi sen prosessin ja asiakaskeskeisen kehittämisen työskentelytapaa, joita pystytään monipuolisesti soveltamaan hyvin erilaisissa kehityskohteissa hankkeista oman organisaation kehittämiseen.

Miten menetelmää käytetään?

Tekesin palvelumuotoilun työkalupakki ohjaa läpi palvelumuotoiluprosessin ja esittelee selkeällä tavalla valittuja menetelmiä. Prosessin on jaetta rajaa-, opi-, ratkaise- ja testaa-vaiheisiin. Jokaiselle vaiheelle on koontilomakkeensa jotka auttavat tiedon keräämisessä. Tutustu aina ensin vaiheen koontilomakkeeseen ja mieti, mitä tietoja sinulla jo on, mitä vielä tarvitset. Pohdi vasta sitten, onko työkaluista sinulle apua tai keksitkö jonkin muun tavan hankkia tiedot koontilomakkeeseen. Työkalut on liitetty eri työvaiheisiin, mutta niitä voi myös muokata ja soveltaa erikseen.

Hyödynnä asiakaskeskeistä ajattelua koko kehittämis- ja palvleutoiminnassasi. Johda asiakaskokemusta, ota se huomioon jo strategiassasi.

Polun vaiheet, johon menetelmä soveltuu

Johtaminen

Tunnista tilanteesiLaadi visio ja strategiaLuo kehittämispolku ja ydinkyvykkyydetJohda ideatuotantoa ja kokeilujaJohda ketterää toteutusta

Kehittäminen

KiinnostuKartoitaKokeileKehitäKäytä

Kuka tai ketkä tyypillisesti käyttävät menetelmää

Toiminnan ja palvelujen kehittäjät, asiakaspalvelu, prosessikehitys, laatujohtaminen

Osaaminen, jota menetelmän käyttö tarvitsee

Asiakaskeskeinen ajattelutapa.