Työ 2.0, heimokulttuuri

Menetelmän kuvaus

Työ 2.0 on Valtiovarainministeriön, Valtiokonttorin, Senaatti-kiinteistön ja Valtorin yhteistyöhanke, joka antaa työkaluja, käytännön malleja ja vinkkejä valtionhallinnon työnteon tapojen uudistamiseen. Hankkeessa luodaan yhdessä valtion virastojen kanssa käytäntöjä, jotka poistavat fiksun työn tekemisen esteitä. Uudelleentarkastelun ja kehittämisen kohteena ovat johtaminen, toimintatavat, osaaminen, työympäristöt sekä uuden teknologian hyödyntäminen.

Työn taustalla on työntekijöiden omien voimavarojen parempi hyödyntäminen parantamalla työntekijöiden autonomiaa ja itseohjautuvuutta. Tämä edellyttää uudenlaista tapaa johtaa – johtajien tehtävä on erityisesit autonomisten työyhteisöjen kehittämisen esteiden poistaminen. Uusi yhteisöllinen työ hyötyy myös uudesta teknologiasta ja ihmiskeskeisestä osaamisesta.

Heimokulttuuria ovat vieneet eteenpäin kansainvälisesti esimerkiksi Spotfy ja ING-pankki.

Miten menetelmää käytetään?

Tutustu Työ 2.0 –hankkeen aineistoihin. Arvioi, miten uudenlainen johtaminen ja henkilöstön autonomian lisääminen voisi auttaa organisaatiotasi ja toimintaasi kehittymään.

Kokeile mahdollistavaa hallintoa. Löydä toiminto, yksikkö tai tiimi, joka voi lähteä kokeilemaan uudenlaista organisoitumista sekä uutta tapaa tehdä työtä. Korosta avoimuutta, uudistamista ja asiakkaan kunnioittamista. Ota asiakaskokemus ja työntekijäkokemus yhtäläisiksi arvoiksi jo omaan strategiaasi.

Etene kokeillen, arvosta vapautta, luovuutta, itseohjautuvuutta ja anna tilaa uteliaisuudelle.

Polun vaiheet, johon menetelmä soveltuu

Johtaminen

Tunnista tilanteesiLaadi visio ja strategiaLuo kehittämispolku ja ydinkyvykkyydetJohda ideatuotantoa ja kokeilujaJohda ketterää toteutusta

Kehittäminen

KiinnostuKartoitaKokeileKehitäKäytä

Kuka tai ketkä tyypillisesti käyttävät menetelmää

Toiminnan ja organisaation kehittäjät, organisaation johto, ICT-johto, HR

Osaaminen, jota menetelmän käyttö tarvitsee

Avoin halu kehittää johtamista ja työn tekemistä uudella tavalla. Perustiedot uudesta työn mallista.