Yhteentoimivuusmenetelmä

Menetelmän kuvaus

Yhteentoimivuusmenetelmän (y-menetelmä) avulla varmistetaan, että yhteisten  määritysten soveltaminen on systemaattista ja säilyttää semantiikan eri toteutuksissa,  ja on siten eri toimijoiden yhtenäisesti ymmärrettävissä

Yhteentoimivuusmenetelmän avulla voidaan kuvata tietojärjestelmissä käytettävä  tietosisältö ottamatta kantaa sovellusten tekniseen toteutukseen.  Yhteentoimivuusmenetelmä yhdistää tietomallien, sanastojen ja koodistojen kehittämisen yhtenäiseksi kokonaisuudeksi.

Yhteentoimivuusmenetelmä

Miten menetelmää käytetään?

Yhteentoimivuuden välineistö on työkalu, jolla voidaan konkreettisesti hyödyntää tietoarkkitehtuurin määrityksiä operatiivisessa toiminnassa. Kyseisellä tietojärjestelmällä voidaan kehittää, dokumentoida ja avoimesti julkaista yhteiskäyttöiset ja uudelleen käytettävät tietokomponentit, sekä toteutuskohtaiset tietomääritykset (Soveltamisprofiilit). Välineistöllä julkaistavat tietomääritykset on hyödynnettävissä viestinvälitykseen (rajapintaratkaisut), tietokantarakenteeksi (tietovarannot) tai sovelluskehitykseen (tietojärjestelmät).

Tutustu y-menetelmän käyttöön. Selaa olemassa olevia kuvauksia. Hyödynnä valmiita tietomäärityksiä ja rajapintakuvauksia. Laati omat yhteiskäyttöiset sanastot, koodistot ja tietokomponentit yhteentoimivuustyökalulla ja jaa ne kaikkien käyttöön

Polun vaiheet, johon menetelmä soveltuu

Johtaminen

Tunnista tilanteesiLaadi visio ja strategiaLuo kehittämispolku ja ydinkyvykkyydetJohda ideatuotantoa ja kokeilujaJohda ketterää toteutusta

Kehittäminen

KiinnostuKartoitaKokeileKehitäKäytä

Kuka tai ketkä tyypillisesti käyttävät menetelmää

Tietoarkkitehdit ja määrittelijät, informaatikot, kehittäjät.

Osaaminen, jota menetelmän käyttö tarvitsee

Tietomallinnuksen ja käsitemallinnuksen hyvä osaaminen. Kyky hahmottaa käsiteluokkia ja näiden riippuvuuksia.