Mistä kaikki lähti liikkeelle?

Uudet teknologiat synnyttävät uusia tapoja toimia ja maailma digitalisoituu kiihtyvällä vauhdilla. Kansalaiset ja yritykset odottavat saavansa julkisia palveluita entistä sujuvammin, ajasta ja paikasta riippumatta. Julkisen hallinnon ja hallituksen tavoitteena on uudistaa toimintaa asiakaslähtöiseksi; rakennetaan julkiset palvelut käyttäjälähtöisiksi ja ensisijaisesti digitaalisiksi.

Tämä vastaa sekä nykypäivän asiakastarpeeseen että julkisten palveluiden tuottavuusvaatimuksiin. Monet digitalisaatiohankkeet eivät kuitenkaan tuota odotusten mukaisia tuloksia, ovat myöhässä tai ylittävät budjetin. Jotta projektit onnistuisivat jatkossa paremmin, valtionhallinnossa valmisteltiin avoimena sidosryhmätyönä (syksyllä 2015) digitalisoinnin periaatteet. Ne toimivat yhteisinä pelisääntöinä ja selkeinä toimintaohjeina, joiden mukaisesti julkisten palveluiden kehittämishankkeita toimeenpannaan jatkossa.

Digitalisoinnin periaatteiden mukainen, käyttäjälähtöinen palvelukehitys ja tehokas projektijohtaminen eivät onnistu ilman tukea. Keväällä 2016 tehdyn palvelumuotoilututkimuksen pohjalta päädyttiinkin toteuttamaan julkisen hallinnon organisaatioiden päättäjille, kehittäjille sekä muille digihankkeisiin osallistuville ihmisille palvelu, joka auttaa rakentamaan toimivia digitaalisia palveluita. Palvelun nimeksi tuli suomidigi.fi.

Miten suomidigi.fi toimii?

Suomidigi.fi auttaa julkisen palvelun organisaatioita digitalisaatiossa. Virastoissa ja toimipaikoilla on jo nyt valtavasti tietoa ja osaamista, käynnissä on yhtäaikaisia hankkeita, uusia innovaatioita ja kokeiluja, jotka voivat toimia askelmerkkeinä muille kehittäjille. Suomidigi.fi kerää tämän tiedon, parhaat käytännöt ja tiedonvaihdon yhteen paikkaan sekä konkretisoi, miten hankkeen eri vaiheissa toimitaan digitalisoinnin periaatteiden mukaisesti.

Palvelun Kehittäjäfoorumi yhdistää tekijät yli hallinto- ja kuntarajojen jakamaan kokemuksia, työkaluja ja osaamista tarjoamalla alustan vertaisverkoille. Palvelussa voi kysyä muilta neuvoa, jakaa omia kokemuksia sekä ideoida yhdessä. Lisäksi suomidigi.fi tarjoaa konkreettisia työkaluja, joiden avulla kehityshankkeisiin osallistuvat ihmiset vievät hankkeensa onnistuneesti maaliin.

Päättäjille palvelu tarjoaa relevanttia tietoa digitalisaatiosta, työkaluja digitalisaatiohankkeiden johtamiseen sekä kanavan kertoa oman organisaation onnistumisista. Näin asiakaslähtöisyyden aito toteuttaminen, hallinnon rajat ylittävä yhteistyö ja vanhoista toimintatavoista luopuminen sujuu aikaisempaa helpommin.

Mitä suomidigi.fi sisältää?

Suomidigi.fi on kohtauspaikka, jota käyttäjät itse rakentavat ja rikastuttavat. Palvelusta tulee jatkossa löytymään mm.:

  • Kehittäjäfoorumi, jossa eri organisaatioiden kollegat ja kehittäjät kohtaavat toisensa ja jakavat tietoa itseään kiinnostavista asioista.
  • Ajantasaista tietoa julkisten palvelujen digitalisaatiosta ja meneillään olevista digihankkeista
  • Kiinnostavia puheenvuoroja Suomesta ja ulkomailta julkisen hallinnon digitalisaatioon liittyen.
  • Kehittäjän polku, joka tarjoaa konkreettisia työkaluja, testejä ja toimintaohjeita kehittämishankkeiden läpiviemiseen digiperiaatteiden mukaisesti
  • Digitaalisen Suomen tarina, joka avaa digitalisaation matkan nykypäivään ja tästä eteenpäin.
  • Tietoa D9:stä

Notice: compact(): Undefined variable: limits in /var/www/demo/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853

Notice: compact(): Undefined variable: groupby in /var/www/demo/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853