Innokylä on avoin innovaatioyhteisö

Innokylä on vakiinnuttanut asemansa suomalaisen hyvinvointi – ja terveysalan kehittämisen päänäyttämönä.  Vuonna 2010 perustettu kehittämisyhteisö on nyt valjastettu myös kärkihankkeiden kehittämisalustaksi. Vuosien varrella sivustolle on ehtinyt rekisteröityä yli 11 000 käyttäjää. Innokylä toimii sekä lähivalmentajana että verkossa. Innokylä auttaa kuntia ja tulevia maakuntia vahvistamaan hyvinvointia palveluja uudistamalla – sen tärkein tavoite on parantaa palveluiden laatua ja kestävää uudistumista.

Innokylän tärkein tavoite on parantaa palveluiden laatua ja kestävää uudistumista

Innokylän palveluiden peruspilari on yhteistyössä tehtävä sparraus. Se, että varmistetaan hyvien toimintatapojen käyttöönotto ja laaja-alainen yhteistyö. Verkkosivuston lisäksi Innokylä tarjoaa koulutusta, tapahtumia, mahdollisuuksia verkostoitumiseen, Innopajoja ja lähivalmennusta.

– Projektien ja hankkeiden tuotokset ja toimintatavat eivät leviä sellaisenaan. Yksi tapa tuoda ne kaikkien nähtäville ja kaikkien käyttöön, on tehdä kehittämistyötä näkyväksi Innokylässä ja osallistaa toimijoita alusta saakka yhteiskehittämiseen, toteaa Innokylän erikoissuunnittelija Merja Lyytikäinen. Lyytikäinen kutsuu itseään Innokylä- veteraaniksi ja ollut mukana projektissa sen alkumetreiltä saakka. Innokylän tavoite ei ole koskaan muuttunut.

– Toimijoiden osalta Innokylä on kehittynyt niin, että hyvinvointi- ja terveysalan toimijat ovat löytäneet meidät ensimmäisenä ja nyt yhä enenevässä määrin myös muiden alojen toimijat ovat siirtyneet käyttämään verkkopalveluamme.

– Meille on tärkeää avoimuus ja yhteinen kehittäminen. Haluamme ohjata pois siiloista kehittämään yhteistyössä yli rajojen. Toimintamalleja on hyvä soveltaa mahdollisimman laajasti.

Kokeilemalla oppii

– Kokeilukulttuuri on aina ollut meillä kaiken keskiössä. Mahdollisuus keskeneräisten ideoiden jakamiseen vauhdittaa kehittämistä ja mahdollistaa uusien ratkaisujen syntymisen. Sekä onnistumisista että epäonnistumisista oppii. Sivuston kautta voi jakaa toimivia ja ei niin toimivia toimintamalleja ja jakaa ne avoimesti kaikkien kanssa. Innokylästä löytyy yli 1000 erilaista toimintamallia, 1600 verstasta ja 300 työtilaa, jotka ovat kaikkien käytettävissä.

Innokylästä onkin muodostunut valtava aarrearkku, joka on täynnä erilaisia työkaluja ja toimintatapoja sovellettavaksi. Jotta hyvät käytännöt eivät eksyisi massaan, projektitiimi koostaa jatkuvasti yhteen parhaita esimerkkejä innovaatiokatsauksiksi ja viestii niistä erilaisissa verkostoissa. Parhaita innovaatioita palkitaan Innopalkinnolla. Julkaisutoiminta, koulutus ja työpajatoiminta ovat palvelujen keskiössä.

Innokylässä jaettuja käytäntöjä on otettu laajasti käyttöön koko maassa. Projekteissa tarvitaan kehittämisen osaajia ja hyvää projektijohtamista – taitoja, jotka eivät välttämättä kuulu esim. hoitajan tai lääkärin perustaitoihin ja siksi tätä osaamista levittävä verkostomainen Innokylä on hyvä apuväline.

Kehittäminen on ikuisuusprojekti

– Tällä hetkellä annamme kaikkien kukkien kukkia sivustollamme, parhaista teoista nostamme esiin tietyillä kriteereillä erilaisia kehittämismalleja. Haluamme tarjota hyviä työvälineitä kehittämiseen. Tarkkailemme tapahtumia helikopteriasennossa ja tuemme mielellämme kaikkia Innokyläläisiä.

Roppakaupalla apua kehittämistyöhön saa myös Innokylän tuutorikoulutuksesta. Innotuutoreita on valmistunut parisensataa. Innotuutorit ovat hyvinvointi – ja terveysalan kehittämistyön asiantuntijoita ja toimivat omissa organisaatioissaan kehittämistyön tukena sekä Innokylän verkostoissa, erilaisissa tapahtumissa ja verkossa.

– Kun sote-uudistus tulee, olemme valmiina kehittämään käytäntöjä ja tukemaan konkreettisesti toimineenpanoa. Kaikkea ei tarvitse aloittaa alusta, kun meillä on jo valmiita ideoita ja vertaiskehittämisen verkosto.

– Suomessa tehdään paljon projekteja ja hankkeita ja on tavallaan resurssien haaskausta, jos tieto ei siirry eteenpäin, nyt olemme saaneet tekemisestä vakiintunutta toimintaa, iloitsee Lyytikäinen.

Innokylän ylläpitäjiä ovat Suomen Kuntaliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry. Innokylää rahoittavat Sosiaali- ja terveysministeriö ja Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus.

Arvostele tämä esimerkki
0 0

Avainsanat

Innokylä

Laji(t)

Kokeilu