RPAS- eli miehittämätön ilma-alustoiminta kadonneen henkilön etsinnässä

Lapin Poliisilaitoksen MSO-etsinnän tiimi kehittää tällä hetkellä miehittämätöntä ilma-alustoimintaa osaksi kadonneen henkilön etsintää. MSO-etsinnässä kadonneesta henkilöstä ja etsintätapauksesta tehdään profilointi, jonka perusteella päätellään todennäköisimmät löytymisalueet. Ilmasta saatu reaaliaikainen tilannekuva auttaa resursoinnissa.

Ilma-aluksella on mahdollista kattaa nopeasti laajojakin alueita

Digitalisaation edetessä ja laitteistojen hintojen laskettua sellaiselle tasolle, että ilma-alusten hankinta tuli mahdolliseksi toiminta käynnistettiin täydentämään ja korvaamaan muuta ilmasta tapahtuvaa etsintää.

Ilma-aluksien avulla voidaan tarkastaa sellaisia kohteita joihin muilla tavoilla ei päästä tai maasta käsin tapahtuvana toimintana ne olisivat erittäin raskaita tai aikaa vieviä. Myös keliolosuhteiden estäessä maastoetsinnät helikopterilla, voidaan RPAS-toiminnalla korvata ne ja saada maastokuvaa etsintöjen avuksi.

Kokeilun tavoitteena oli luoda toimintamalli ilma-alusavusteisille etsinnöille

– Olemme huomanneet, että vanhojen toimintojen yhteyteen voidaan sulauttaa uusia innovaatioita, kun toiminta tehdään asiakaslähtöisesti pieninä askelina ja sitouttamalla myös kentällä työskentelevät poliisit mukaan miettimään toimintaa, kertoo ylikonstaapeli Jari Seppälä Lapin poliisista.

– Erilaisten harjoitusten ja elokuvien avulla saimme henkilöstön innostumaan kuva-avusteisista etsinnöistä ja viemään sitä osaltaan eteenpäin. Silloin on myös mahdollista saada uusia ja erilaisia näkökulmia sekä operatiiviseen toimintaan että kehityksen suunnalle.

Jari Seppälä sanoo olevansa ylpeä siitä, että Lapin poliisin henkilöstö innostui asiasta ja sitä osoittaa muun muassa ohjaajakoulutukseen hakeutuneiden määrä, joka ylitti huomattavasti paikkojen määrän. Kuitenkin perimmäisenä ajatuksena on hädässä olevan ihmisen auttaminen kaikin mahdollisin keinoin, joita ihminen ja mahdollisesti digitalisaatio suo.

Liikkuva kuva tukee etsinnän resursointia

Haluamme tuotteistaa RPAS-toiminnan kadonneen henkilön etsinnässä ohjeiksi ja toimintakorteiksi joissa poliisipartiolle kuvataan lyhyesti käyttömahdollisuudet erilaisissa kohteissa, kuten myös maastossa. Tilannejohtajia koulutetaan ottamaan käyttöön RPAS-toiminta tilannejohtotiimin toiminnan resurssien jaossa ja tietysti itse etsinnöissä.

– Kenttätoiminnassa on aina useita tekijöitä, joiden oikea-aikainen ja tehokas resursointi on oleellista. Laajoissa etsintätehtävissä saattaa olla mukana poliisien lisäksi ensikertalaisia, vapaaehtoisia, pelastuskoiria, omaisia ja mediaa. Mitä kauemmin aikaa menee, sitä vaikeampaa kadonnutta on löytää. Kyse voi olla myös nopeaa toimintaa vaativasta sairaskohtauksesta.

Kokeilu rajattiin aluksi vain pienelle alueelle. Nyt tavoitteena on, että pilotit saadaan koulutettua ja laitteet käyttöön koko Lapin lääniin. Kokeilu aloitettiin pienellä monialaisella tiimillä, josta löytyy kokemusta mm. talvietsinnästä, pelastuskoirista, lentämisestä, tutkinnasta ja johtamisesta. Kun kokeiluja on enemmänkin, pääsemme jatkokehittämään laitekantaa ja pilottien koulutusta.

Poliisille tulee vuosittain 20 000 katoamiseen liittyvää tehtävää, joista osasta aloitetaan hätäetsintä, joka katsotaan henkeä pelastavaksi toiminnaksi. Turismi on Lapissa räjähdysmäisessä kasvussa, eikä kaikille ole kaira tuttu. Suurin osa kadonneista kuitenkin katoaa taajama-alueella.

Tällä hetkellä Lapin poliisissa koulutetaan ohjaajia RPAS toimintaan ja 24/7 toimintavalmiutta ylläpidetään pienellä tiimillä.

Kuva; Poliisin johtamasta etsintäharjoituksesta – kuvassa Jari Seppälä – Tero Oiva – Risto Mertala

Kuva; Poliisin johtamasta etsintäharjoituksesta – kuvassa Teemu Iivari ohjaamassa rpas laitetta

Arvostele tämä esimerkki
1 0

Laji(t)

Kokeilu