Vaiheen tarkoitus ja yleiskuvaus

Johdetun kokeilumallin avulla perustat kehittämiskohteittesi valinnan kokeiluista saatavaan tietoon – ei spekulaatioon tai arvailuihin.

Tämän innovaatioprosessin johtamisen vaiheen tehtävänä on varmistaa rikas ideatuotanto, näiden ketterä, mutta systemaattinen kokeilu sekä kokeiluista saatavien tulosten täsmällinen arviointi.

Vaihe tuottaa tietoa kehittämisen investointipäätösten tueksi.

Tulokset ja hyödyt

Organisaatio, joka kokeilee paljon saa enemmän tietoa siitä, mitkä ratkaisut sille sopivat.

Systemaattinen kokeilumalli tuo täsmällistä tietoa, mihin kehittämiskohteisiin kannattaa investoida ja mihin ei  - tai mitä ideoita tulee vielä jalostaa.

Ideoiden suuntaamisella varmistat monipuolisen ideasalkun ja ketterien kokeilujen avulla saat nopeasti ja kustannustehokkaasti tietoa eri ideoiden toimivuudesta.

Asiakkaiden kanssa tehdyt nopeat kokeilut tuovat tietoa ideoiden asiakaskokemuksesta.

Tehtävät

 • Sovita Suomidigin innovaatioprosessi (kehittäjän polku, vaiheet 1-3) omaan organisaatioosi
 • Luo innovaatioita synnyttävä työkulttuuri- ja ympäristö
 • Kiihdytä ja suuntaa ideoita
 • Johda kokeiluja
 • Kehitä yhdessä asiakkaiden ja muiden organisaatioiden kanssa

Suositellut vaiheessa hyödynnettävät menetelmät

 • Digiperiaatteet, KA, JHKA

  Miten käytetään
  Tee nopeita kokeiluja, arvioi tuloksia digiperiaatteita, JHKA-linjauksia ja arkkitehtuurilinjauksia vastaan

  Mitä hyötyä menetelmän käytöstä
  Saat kuvan kokeilun idean yhteentoimivuudesta tai yhteentoimivuustarpeista

  Tutustu menetelmiin:

 • Kampanjat

  Miten käytetään
  Kohdenna ideointikampanjoita valitsemiisi kehittämisteemoihin

  Mitä hyötyä menetelmän käytöstä
  Pystyt suuntaamaan ideatuotantoa keskeisiin ongelma-alueisiisi

 • Ideoiden ja kokeilujen valinta, kokeilujen arviointi

  Miten käytetään
  Hyödynnä selkeää valintamallia ideoiden ja kokeilujen valintaan sekä systemaattista kokeilujen arviointimallia

  Mitä hyötyä menetelmän käytöstä
  Systemaattinen kokeilujen valinta ja arvioinnti parantaa kokeilujen laatua ja vaikuttavuutta

 • Työkulttuurin ja työympäristöjen kehittäminen

  Miten käytetään
  Luo autonomiaa avoimeen ideointiin ja kannusta kokeilemaan. Kaikki mukaan kehittämään.

  Mitä hyötyä menetelmän käytöstä
  Uudet työmenetelmät ja työkulttuuri tuo käyttöön henkilöstön piilevät resurssit ja kompetenssit