Vaiheen tarkoitus ja yleiskuvaus

Systemaattinen ketterä kehittäminen on innovaatioprosessin toteutuksen keskeinen tekijä.

Ketterä kehittäminen edellyttää johtamista – selkeää ja systemaattista kehittämisen toimintamallin juurruttamista sekä jatkuvaa kehittämiskohteiden priorisointia strategian, kyvykkyystarpeiden ja kehittämispolun perusteella. Keskeisiä kohteita tulee jatkokehittää asiakasarvon maksimoimiseksi.

Vaihe sisältää myös prosessien ja toimintamallien uudistamisen johtamisen.

Tulokset ja hyödyt

SuomiDigin kehittämisen polku antaa hyvän pohjan oman ketterän kehittämisen mallin ja sen johtamisen määrittämiselle.

Johdettu ketterä kehittäminen ja systemaattinen tuotantoonvienti tuottaa parempia tuloksia kuin satunnainen kehittäminen.

Hallittu strategiaan, kokeilujen tuloksiin ja kehittämispolun painopisteisiin perustuva kehittämiskohteiden ketterä priorisointi varmistaa kehittämispanosten optimaalisen kohdentamisen.

MVP-periaatteella toteutettava kehittäminen tuottaa arvoa nopeasti.

Tehtävät

 • Sovita Suomidigin innovaatioprosessi (kehittäjän polku, vaiheet 4 ja soveltaen 5) omaan organisaatioosi
 • Luo ketterän kehittämisen ja julkaisemisen malli
 • Luo ketterän kehittämisen johtamismalli
 • Toteuta nopeasti, MVP (minimum valuable product)
 • Muista ihmiskeskeisyys kehittämisessä
 • Paranna jatkuvasti

Suositellut vaiheessa hyödynnettävät menetelmät

 • Kehittämiskohteiden priorisointi ja valinta

  Miten käytetään
  Priorisoi ja valitse kehittämiskohteesi kokeilujen tulosten, ydinkyvykkyyksien ja strategiasi perusteella

  Mitä hyötyä menetelmän käytöstä
  Voit systemaattisesti suunnata kehittämispanoksesi olennaisiin kohteisiin

 • Ketterän kehittämisen johtaminen

  Miten käytetään
  Luo ketterän kehittämisen johtamismalli, pelikirja

  Mitä hyötyä menetelmän käytöstä
  Saat sujuvan ja johdettu ketterän kehittämisen toimintamalli

 • Lean

  Miten käytetään
  Tutki prosessiesi läpivirtausta ja poista hukkaa

  Mitä hyötyä menetelmän käytöstä
  Parannat ja sujuvoitat prosessejasi. Luot uuden ajattelutavan

 • Arkkitehtuuri ja Suomi.fi

  Miten käytetään
  Varmista, että hyödynnät Suomi.fi-palveluja täysimääräisesti. Varmista yhtenäinen arkkitehtuuri.

  Mitä hyötyä menetelmän käytöstä
  Saat yhteentoimivan ratkaisukokonaisuuden, jossa ei ole sisäisiä eikä ulkoisia päällekkäisyyksiä. Nopeutat kehittämistä

 • JHS-suositukset

  Miten käytetään
  Hyödynnä valmiita JHS-suosituksia kehittämisessä

  Mitä hyötyä menetelmän käytöstä
  JHS-suositukset sisältävät valmiita yhdessä määritettyjä ratkaisumalleja