Johdanto

Kiinnostu-vaihe on Kehittäjän pelikentän ensimmäinen vaihe. Kiinnostusta herättävä tekijä voi tulla usealta eri taholta. Kiinnostuminen voi syntyä esimerkiksi hallitusohjelmasta, lainsäädäntötarpeista, asiakaspalautteesta, sisäisistä tekijöistä kuten tuottavuus- tai taloustekijöistä (esim. kaksi päällekkäistä järjestelmää), johdon alulle panemasta kiinnostumisesta, henkilöstöresurssien muutoksista tai palvelun käytön muutoksista.

Kiinnostu-vaiheen tekemisen on tarkoitus olla hyvin kevyttä. Tämä vaihe pitäisi pystyä toteuttamaan ilman erityisiä lisäresurssitarpeita.

Tavoitteet

Tämän vaiheen tavoitteena on ymmärtää, mitä ongelmaa ollaan ratkaisemassa, mitä siihen liittyvää taustatietoa pitäisi hakea ja miten johto suhtautuu asiaan.

Kiinnostu-vaihe auttaa sinua tekemään päätöksen etenemisestä ongelman ratkaisemiseksi. Voi myös olla, että päädyt luopumaan ongelman ratkaisemisesta tai olet löytänyt valmiin ratkaisun.

Läpivienti

Jokainen projekti on erilainen. Onnistunut kiinnostu-vaihe pitää kuitenkin sisällään tiettyjä asioita. Tutustumalla alla esitettyihin toimenpiteisiin pääset kiinni kiinnostu-vaiheen ajattelutapaan. Kaikkia toimenpiteitä ei välttämättä tarvitse toteuttaa ja voittekin vapaasti hyödyntää niitä elementtejä ja työkaluja, jotka sopivat omaan projektiinne.

 • Tutustu digiperiaatteisiin

  Lisätietoja digiperiaatteista löydätte täältä.

 • Hae tietoa ja ymmärrä, mistä on kyse

  Kiinnostu-vaiheessa halutaan ymmärtää, mitä ongelmaa ollaan ratkaisemassa.

  Esimerkiksi lakisääteisen tehtävän toimeenpano edellyttää huolellista perehtymistä itse lain ja sen taustamateriaalin lisäksi sitä ympäröivään keskusteluun, poliittisiin tavoitteisiin ja muihin suhteisiin esimerkiksi muun lainsäädännön kanssa. Tämän lisäksi on syytä ymmärtää, kuka tai mikä on herätteen kohdeasiakas ja missä yhteydessä asiakas tulee kohtaamaan herätteen.

  Tiedonkeruun yhteydessä on syytä selvittää, onko jokin toinen organisaatio saman aiheen parissa tai jopa jo ratkaissut asian jotenkin. Pyörä kannattaa keksiä uudelleen vain harvoin. Lisäksi on tärkeää muistaa sparrata omia ajatuksia eri verkostoissa, jotta yhteisymmärrys ongelmasta ja sen ratkaisun eri vaihtoehdoista voisi kasvaa.

 • Varmista tuki etenemiselle

  Kun olet luonut näkemyksen ratkaistavasta ongelmasta ja mahdollisesta etenemisestä, on hyvä varmistaa johdon ymmärrys asiaan vähintään niiltä osin kuin mahdollinen eteneminen sitä edellyttää. Kiinnostu-vaiheen selvitystyö on saattanut lisätä ymmärrystä muun muassa työmäärästä, lainsäädäntötarpeista sekä muusta vaikuttavuudesta.

  Jos kiinnostuminen on tullut oman organisaation ulkopuolelta, voi johto tarvita hyvinkin huolellisen läpikäynnin, jotta oma organisaatio sitoutuu etenemiseen.

  Kiinnostu-vaiheen selvitystyö saattaa myös päätyä tilanteeseen, jossa etenemistä ei kannata tehdä omassa organisaatiossa. Silloin kannattaa pohtia omatoimisesti, löytyisikö toista organisaatiota, jolle etenemisen voisi kuulua.

Tuotokset

Jotta voin edetä seuraavaan vaiheeseen:

 • Ymmärrän, mitä ongelmaa ollaan ratkaisemassa,
 • Ymmärrän, mitä hyötyjä ja vaikuttavuutta haetaan,
 • Olen selvittänyt, onko joku muu jo ratkaissut asian tai aloittanut saman ongelman ratkaisemisen.