Vaiheen tarkoitus ja yleiskuvaus

Vaiheen tarkoituksena on konkretisoida kehittämisen askeleet, joilla digivisio voidaan saavuttaa strategian johdattamana.
Tässä vaiheessa tunnistetaan tarvittavat digimuutoksen ydinkyvykkyydet, jotka ovat välttämättömiä tehokkaan ja ihmiskeskeisen digitalisoinnin läpiviemiseksi. Kehittämispolku (tiekartta) kytketään kriittisiin kyvykkyyksiin siten, että nämä saadaan toteutettua. Toteutetut kyvykkyydet ovat keskeisiä digitalisaatiopolun läpiviennissä

Kehittämispolkua tulee päivittää ja askelia priorisoida jatkuvasti digiuudistumisen aikana.

Tulokset ja hyödyt

Tarvittavien kyvykkyyksien tunnistaminen luo konkreettisen kuvan, mitä vision saavuttamiseen tarvitaan.

Ydinkyvykkyydet muodostavat keskeisimmän ytimen digitalisaation toteuttamiseksi. Ne ovat joko välttämättömiä tai merkittävästi kiihdyttävät onnistunutta digitalisaatiota.

Kehittämispolku toimii kehittämisen priorisointia käytännössä ohjaavana tekijänä
Kehittämisteemat ohjaavat uusia ideoita ja innovaatioita keskeisiin asioihin. Kehittämisteemoja on hyvä päivittää digitalisaation etenemisen myötä jatkuvasti.

Tehtävät

 • Laadi kehittämispolku (tiekartta), MITEN visioon päästään
 • Tunnista keskeisimmät ydinkyvykkyydet ja priorisoi kehittäminen. Huomioi: Ihmisten johtaminen
 • Verkostot ja ekosysteemit
 • Etenemisen mittaaminen
 • Luo innovaatioteemat – näihin halutaan uusia ideoita

Suositellut vaiheessa hyödynnettävät menetelmät

 • JHKA 2.0

  Miten käytetään
  Varmista, että edistät kansallista yhteentoimivuutta

  Mitä hyötyä menetelmän käytöstä
  JHKA tukee kehitettävän ratkaisun kokonais-yhteentoimivuutta

 • Kokonaisarkkitehtuuri

  Miten käytetään
  Kuvaa tavoitetilasi digitaalinen arkkitehtuuri

  Mitä hyötyä menetelmän käytöstä
  Arkkitehtuurin kokonaiskuva auttaa jäsentämään digikehittämistä

 • Kytkentä laatujärjestelmään

  Miten käytetään
  Kytke ydinkyvykkyyksien kehittäminen laatujärjestelmääsi

  Mitä hyötyä menetelmän käytöstä
  Yhtenäinen kokonaisuus, ei irrallisia tekijöitä

 • Palvelumuotoilukoulutus

  Miten käytetään
  Paranna palvelumuotoilun ja ihmiskeskeisen kehittämisen osaamistasi

  Mitä hyötyä menetelmän käytöstä
  Saat perusymmärryksen, miten ihmisnäkökulma huomioidaan kehittämisessä

 • Uuden työkulttuurin ja johtamisen osaamisen kehittäminen, verkostot

  Miten käytetään
  Tutustu uuteen tapaan tehdä työtä ja organisoitua. Kokeile uusia työn tekemisen malleja

  Mitä hyötyä menetelmän käytöstä
  Uuden työkulttuurin avulla saat hyödynnettyä henkilöstövoimavarasi kokonaisuudessaan