Digitalisaation vaatimat osaamiset

Osio sisältää perustiedot liittyen digitalisaation vaatimaan osaamiseen julkisessa hallinnossa.

Katso koulutustilaisuuden video Katso video

Asiakkuus ja keskeiset muutosvoimat 30.3.2017

Osio sisältää materiaaleja liittyen asiakkuuden käsitteeseen sekä digitalisaation keskeisiin muutosvoimiin (mm. lohkoketjut, alustatalous, robotisaatio ja minäkeskeinen tiedonhallinta).

Katso koulutustilaisuuden video Katso video

Tiedonhallinnan uudet
mahdollisuudet 28.4.2017

Osio sisältää materiaaleja liittyen tiedon arvoketjuun ja tietojen jakamiseen maiden rajojen yli (case-esimerkki).

Katso koulutustilaisuuden video Katso video

Keinoäly mahdollistajana 5.5.2017

Osio sisältää materiaaleja liittyen keinoälyyn tutkimuksen näkökulmasta sekä pohdintaa mahdollisista hyödyntämiskohteista tulevaisuudessa.

Katso koulutustilaisuuden video Katso video

Palveluprosessit digitaalisessa
hallinnossa 2.6.2017

Osio sisältää case-esimerkkejä hallinnosta. Millä tavoin on lähdetty hahmottamaan toimintaa uudella tavalla ja mitä se tarkoittaa organisaation kannalta sekä näkyy asiakkaalle.

Katso koulutustilaisuuden video Katso video

Tietosuoja - suuri ja tuntematon

Osio sisältää HAUS:in ja valtiovarainministeriön 14.11.2017 järjestämän digiseminaarin tietosuojaperehdytykseen liittyviä materiaaleja.

Digitaalinen viestintäosaaminen

Osio sisältää HAUS:in ja valtiovarainministeriön 30.11.2017 järjestämän digiseminaarin materiaaleja valtion viestintäsuosituksen hyödyntämiseen ja sosiaaliseen mediaan liittyen.

Data-analytiikka ja tiedolla johtaminen

Osio sisältää HAUS:in ja valtiovarainministeriön 30.1.2018 järjestämän digiseminaarin materiaaleja data-analytiikkaan ja tiedolla johtamiseen liittyen.