Vaiheen tarkoitus ja yleiskuvaus

Systemaattinen ketterä kehittäminen on innovaatioprosessin toteutuksen keskeinen tekijä. Ketterä kehittäminen edellyttää johtamista – selkeää ja systemaattista kehittämisen toimintamallin juurruttamista sekä jatkuvaa kehittämiskohteiden priorisointia strategian, kyvykkyystarpeiden ja kehittämispolun perusteella. Keskeisiä kohteita tulee jatkokehittää asiakasarvon maksimoimiseksi.

Vaihe sisältää myös prosessien ja toimintamallien uudistamisen johtamisen.

Tulokset ja hyödyt

SuomiDigin kehittämisen polku antaa hyvän pohjan oman ketterän kehittämisen mallin ja sen johtamisen määrittämiselle Johdettu ketterä kehittäminen ja systemaattinen tuotantoonvienti tuottaa parempia tuloksia kuin satunnainen kehittäminen Hallittu strategiaan, kokeilujen tuloksiin ja kehittämispolun painopisteisiin perustuva kehittämiskohteiden ketterä priorisointi varmistaa kehittämispanosten optimaalisen kohdentamisen.

MVP-periaatteella toteutettava kehittäminen tuottaa arvoa nopeasti.

Tehtävät

 • Tunnista ja määritä digitransformaation lähtötilanteesi
 • Tee kypsyystasoarvio oman organisaation digitransformaation tilanteesta
 • Määritä vastuuhenkilö tai vastuuryhmä digitransformaation läpivientiin. Huolehdi, että digitransformaation läpiviennissä toiminta ja ICT toimivat saumattomassa yhteistyössä
 • Tunnista, missä kehittämisen ja digitalisaation ekosysteemeissä toimitte ja missä voisitte toimia (esim. toimialan ekosysteemit, Industry 4.0, alustaekosysteemit, kiertotalous, kestävä kehitys, jne.)
 • Seuraa, mitä muut tekevät

Suositellut vaiheessa hyödynnettävät menetelmät

 • Digiperiaatteet

  Miten käytetään
  Arvioi, miten organisaatio noudattaa digiperiaatteita

  Mitä hyötyä menetelmän käytöstä
  Saat kuvan digipieraatteiden noudattamisesta

 • Digitalisaation kypsyystasomalli

  Miten käytetään
  Tee organisaatiosi kypsyystasoarvio

  Mitä hyötyä menetelmän käytöstä
  Saat kuvan kypsyystasostasi ja ideoita, miten päästä eteenpäin

 • JHKA 2.0

  Miten käytetään
  Tutustu ekosysteemimalleihin; tunnista, missä olet mukana

  Mitä hyötyä menetelmän käytöstä
  Saat toimintasi ekosysteemikartan

 • Case-esimerkit

  Miten käytetään
  Muiden organisaatioiden digionnistumisten läpikäynti

  Mitä hyötyä menetelmän käytöstä
  Saat ideoita muiden onnistumisista

 • Keskustelut ja kommentointi

  Miten käytetään
  SuomiDigi-yhteisön keskustelujen seuranta

  Mitä hyötyä menetelmän käytöstä
  Tulet osaksi Suomen digitaalista yhteisöä