BMC – Business Model Canvas

Liiketoimintamalli kuvaa lyhyesti ja selkeästi, mitä organisaatio tekee ja millaisia palveluita se tuottaa antamansa arvolupauksen mukaisesti. Mallissa kuvatut elementit ovat hyödyllinen lisä kokonaisarkkitehtuurin strategialähtöiseen kuvaamiseen ja suunnitteluun. Lainsäädännön tai organisaation vastuualueiden ja palveluiden muutokset johtavat yleensä liiketoimintamallien kehittämiseen. Liiketoimintamallit ovat yleisesti käytössä yrityksissä, mutta niitä voidaan soveltaa hyvin myös julkisella sektorilla.

BMC pohjat rakentuvat yleensä yhdeksästä osasta, jotka ovat kumppanit, toiminnot, resurssit, arvolupaus, asiakkaat, asiakassuhde, jakelukanavat, kulurakenne ja liikevaihto (tässä mallipohjassa ”rahoitus”). Oheiseen mallipohjaan on edellisten lisäksi otettu mukaan mittarit ja mahdolliset toimintaa koskevat rajoitukset (esim. lainsäädäntö).

Auta muita kehittäjiä ja arvostele tämä työkalu
4 0

Vaiheet

Työkalua voidaan hyödyntää seuraavissa Pelikentän vaiheissa:

Johtaminen

Tunnista tilanteesiLaadi visio ja strategiaLuo kehittämispolku ja ydinkyvykkyydetJohda ideatuotantoa ja kokeilujaJohda ketterää toteutusta

Kehittäminen

KiinnostuKartoitaKokeileKehitäKäytä

Tagit/avainsanat

liiketoimintamalliBMCBusiness Model Canvasliiketoimintasuunnielma

Organisaatio

suomidigi.fi

Yhteyshenkilö

digitalisaatio@vm.fi

Lataa työkalu: