Kehityshankkeiden vaikuttavuusarviointityökalu

Työkalu on tarkoitettu kehityshankkeiden vaikutusten ennakkoarviointiin ja jälkiseurantaan. Ennakkoarviointivaiheessa työkalun pohjalta käydään keskustellen läpi hankkeen tavoitteet ja arvioidaan sen taloudellisia vaikutuksia. Hankkeen keskeisille vaikuttavuustavoitteille määritetään seurantamittarit, joiden avulla tavoitteiden toteutumista voidaan seurata. Ennakkoarviointi tukee hankkeiden valmistelua sekä kokoaa keskeisimmät tiedot päätöksenteon tueksi. Jälkiseurantavaiheessa arvioidaan asetettujen tavoitteiden toteutumista sekä valitun toteutustavan tarkoituksenmukaisuutta.

Auta muita kehittäjiä ja arvostele tämä työkalu
0 0

Vaiheet

Työkalua voidaan hyödyntää seuraavissa Pelikentän vaiheissa:

Johtaminen

Tunnista tilanteesiLaadi visio ja strategiaLuo kehittämispolku ja ydinkyvykkyydetJohda ideatuotantoa ja kokeilujaJohda ketterää toteutusta

Kehittäminen

KiinnostuKartoitaKokeileKehitäKäytä

Tagit/avainsanat

vaikuttavuusarviontihyötyarviointivaikutusarviointihankearviointivaikuttavuusseuranta

Organisaatio

Verohallinto

Yhteyshenkilö

Juho Jyrkiäinen, juho.1.jyrkiainen@vero.fi, 029 512 4086

Lataa työkalu: